KOH (Kaliumhydroxide) A

€ 0,05

Vanaf 10 gram

 

KOH wordt oa gebruikt om vloeibare zeep mee te maken. 

Productie-informatie: Kaliumhydroxide-vlokken om vloeibare zeep te kunnen maken. Ook geschikt om afvoeren mee te ontstoppen. 

 

Waarschuwingen Veiligheidsvoorschriften
Dit product is schadelijk voor het milieu. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld.
Corrosief en schadelijke dampen. Werk uitsluitend in een goed geventileerde ruimte en draag beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril. Bij contact met de huid; direct wassen met water en zeep. Bij inademing; direct frisse lucht toedienen. Bij contact met de ogen; spoelen met ruim water en direct huisarts raadplegen.

Gebruiksaanwijzing: los een hoeveelheid KOH op in koud water en voorzichtig toevoegen aan gesmolten vetten en/of oliën. Beide vloeistoffen dienen dezelfde temperatuur te hebben op het moment van samenvoegen.

Bewaaradvies: droog, op kamertemperatuur en buiten bereik van kleine kinderen of dieren bewaren!

Tenminste houdbaar tot: 12-01-2024

 

Leverancier:

KCK Online

Tarwedreef 65

7006 KA te Doetinchem

0314-223047