Epoxy kneedpasta A

€ 0,75

Vanaf 10 gram. (5 gram A + 5 gram B)

 

Kneedpasta (2-componenten) op basis van epoxyhars. 

Voor reparaties (zoals het vullen en afdichten van kleine gaten en scheuren) aan surfplanken, boten, enz.

Goede hechtingen aan diverse materialen en ijzersterke uitharding. 

Kleur: resp. lichtgrijs

 

Product-informatie: Twee-componenten kneedpasta op basis van kunsthars. Zeer goede hechtingen aan diverse materialen en ijzersterke uitharding. 

Na uitharding bestand tot een tempertuur van 100°C.

 

Ingrediënten: 2-piperazine-1-ylethylamine, 2,2-bis(4(2,3-epoxypropoxy/fenyl)-propaan

 

Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen
Gevaarlijk product! Draag beschermende werkhandschoenen en werk in een goed geventileerde ruimte.
Dit product kan een allergische reactie verooraken. Bij huidcontact; wassen met water en zeep en zonodig HUISARTS raadplegen
Dit product kan ernstige (oog)iritatie veroorzaken. Bij oogcontact: download de technische data sheet en raadpleeg direct de HUISARTS!
Schadelijk voor het milieu en in het water levende organismen. Verzeker jezelf van een volledige uitharding vooraleer de evt te waterlating. Afval bij het KCA (klein chemisch afval).

Gebruiksaanwijzing: Meng gelijke delen A en B en kneed dit tot een egale massa. Voor een goede hechting, direct aanbrengen op de onvette,  gereingigde plek.

Verwerkingstemperatuur: van 0°C.

Na hantering van dit product,  handen wassen met water en zeep.

Bewaaradvies:

Delen A en B afgesloten en gescheiden bewaren op een droge, vorstvrije plek.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN DIEREN BEWAREN!

 

Leverancier:

Wilsor Kunstharsen

Noorderbaan 46

8256 PR Biddinghuizen

0321-331167